Jak zmienić swój adres IP

Twój adres protokołu internetowego lub adres IP to numer używany do identyfikacji systemu w sieci. Adres IP składa się z dwóch liczb. Taka, która jest prywatna dla Twojej sieci lokalnej i taka, która identyfikuje Cię w szerszym Internecie. Chociaż Twój adres IP jest zwykle generowany automatycznie przez router, nie musisz się go trzymać. Możesz dowiedzieć się, jak zmienić adres IP, i może być wiele powodów, aby to zrobić.

W tym przewodniku nauczymy Cię, jak zmienić adres IP, abyś mógł przejąć pełną kontrolę nad tym, jak Twój system jest postrzegany w Twojej sieci.

Zmiana prywatnego adresu IP w systemie Windows 10

Twój prywatny adres IP to ten, którego Twoja sieć lokalna - czy to dom czy biuro - używa do identyfikacji Twojego systemu. Prawdopodobnie jest to pewna odmiana 192.168.0.XXX, przy czym kilka ostatnich liczb jest głównym elementem odróżniającym komputer od telefonu lub innego urządzenia podłączonego do sieci. Możesz dowiedzieć się, jaki jest Twój aktualny adres IP, wyszukując  CMD  na pasku wyszukiwania systemu Windows 10 i wybierając odpowiedni wynik. Następnie wpisz  IPConfig i naciśnij  Enter w oknie wiersza polecenia. Liczby obok  adresu IPv4 to Twój adres IP. Warto zanotować to, a także swoją  maskę podsieci i bramę domyślną, ponieważ będą one ważne, jeśli chcesz ręcznie zmienić adres IP.

Aby uzyskać więcej wskazówek, jak znaleźć swój adres IP, mamy odpowiedni przewodnik.

Jeśli nie obchodzi Cię, jaki jest Twój adres IP - tylko nie ten - możesz po prostu zresetować router. Powinien ponownie przypisać adresy IP do wszystkich podłączonych urządzeń, gdy powróci do trybu online. Jeśli tak się nie stanie lub zamiast tego chcesz mieć określony adres IP, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Poniższe kroki są zilustrowane zrzutami ekranu z systemu Windows 10, ale powinny działać podobnie w systemach Windows 8.1 i 7.

Krok 1: Otwórz ustawienia sieciowe

Wyszukaj  Panel sterowania na pasku wyszukiwania systemu Windows i wybierz odpowiedni wynik. Następnie w obszarze  Sieć i Internet wybierz  Wyświetl stan sieci i zadania , a następnie  Zmień ustawienia adaptera w menu po lewej stronie.

Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub dotknij i przytrzymaj) główne połączenie Ethernet lub Wi-Fi i wybierz Właściwości z menu rozwijanego. Na liście pod  zakładką Sieć poszukaj Protokołu internetowego w wersji 4 (TCP / IPv4) . Wybierz go, a następnie wybierz Właściwości .

Krok 2: Zmień swój adres IP

Przełącz na górną opcję, która brzmi Użyj następującego adresu IP. Następnie musisz podać nowy adres IP w dostarczonym polu. Zalecamy trzymanie się podobnej konwencji numeracji, jak ta, którą automatycznie podałeś przez swój router, ale zmień ostateczną liczbę na dowolną z zakresu od 0 do 255 (niektóre routery mogą określać inny zakres, więc rozważ trzymanie się dolnego końca to). Następnie musisz wprowadzić maskę podsieci i bramę domyślną swojej sieci , które nauczyliśmy się znaleźć wcześniej w tym przewodniku. Na koniec ustaw preferowany serwer DNS na taki sam, jak domyślna brama, chyba że masz na myśli inny serwer DNS (na przykład Cloudfare 1.1.1.1). Następnie naciśnij OK i OK ponownie, aby potwierdzić ustawienia.

Krok 4: Testuj i poprawiaj

Aby potwierdzić zmianę adresu IP, ponownie uruchom IPConfig w oknie wiersza polecenia. Po definitywnej zmianie adresu IP spróbuj załadować witrynę internetową, aby upewnić się, że nadal możesz połączyć się z Internetem. Jeśli możesz, gratulacje, zmieniłeś swój adres IP. Jeśli nie możesz, dokładnie sprawdź, czy wprowadziłeś prawidłowe informacje. W najgorszym przypadku ustaw wszystko tak, jak było, a będziesz mógł ponownie połączyć się z Internetem.

Zmień swój prywatny adres IP w MacOS

Proces zmiany adresu IP w systemie MacOS jest inny, ale nie bardziej skomplikowany niż w systemie Windows. Przeskakujesz przez podobne obręcze, aby dowiedzieć się, jaki jest twój adres IP na MacOS, więc przejdziemy od razu do kolejnych kroków.

Krok 1: Znajdź ustawienia sieciowe

AppleSupport

Aby uzyskać dostęp do ustawień sieciowych w systemie MacOS, wybierz logo Apple w lewym górnym rogu i wybierz  Preferencje systemowe z menu rozwijanego. Wybierz ikonę srebrnej kuli zatytułowaną  Sieć, a następnie na liście po lewej stronie i wybierz swoją sieć - Wi-Fi lub Ethernet w zależności od typu połączenia. Powinieneś zobaczyć swój adres IP w prawym górnym rogu.

Krok 2: Zmień swój adres IP

Wybierz  przycisk Zaawansowane w prawym dolnym rogu, a następnie wybierz kartę TCP / IP u góry nowego okna. Obok opcji Konfiguruj IPv4 znajduje się pole ze strzałką w dół. Zaznacz to i wybierz opcję Używając DHCP z ręcznym lub Ręcznie . Pierwsza z nich umożliwia wprowadzenie adresu IP, podczas gdy druga wymaga podania go, a także maski podsieci i routera (domyślnej bramy).

O ile nie chcesz szczególnie zmieniać innych informacji, wybierz opcję Używając DHCP ręcznie i wprowadź nowy adres IP. Zalecamy trzymanie się konwencji numeracji, którą router przypisał Ci początkowo. W przypadku naszego przykładu ze zrzutem ekranu będzie to 10.101.010.XXX.

Krok 3: Testuj i poprawiaj

Gdy jesteś zadowolony z wyboru, potwierdź go i wybierz  Zastosuj, aby sfinalizować ustawienia. Następnie sprawdź, czy możesz połączyć się z Internetem. Jeśli możesz, gratulacje, że zmieniłeś swój adres IP. Jeśli nie możesz, wróć i dwukrotnie sprawdź, czy nie pominąłeś kroku po drodze. Jeśli utkniesz, ustaw wszystko tak, jak było, a gdy będziesz mógł wrócić do trybu online, spróbuj ponownie, aby sprawdzić, czy możesz wykryć problem.

Zmiana publicznego adresu IP

Niezależnie od tego, czy używasz komputera z systemem Windows, czy MacOS, zmiana publicznego adresu IP jest nieco bardziej skomplikowana. To nie jest coś, nad czym masz bezpośrednią kontrolę. Twój dostawca usług internetowych zazwyczaj ma taką moc. Większość z nich będzie oferować usługę statycznego adresu IP, która pozwala wybrać publiczny adres IP, ale często pobierają opłaty za ten przywilej. Jeśli chcesz trwale zmienić swój publiczny adres IP, najlepiej jest skontaktować się z dostawcą usług internetowych i zapytać o to.

Jeśli chcesz ukryć swój adres IP w Internecie ze względów prywatności lub bezpieczeństwa - lub po prostu dlatego, że chcesz oglądać wersję Netflix dla innego kraju - mamy pełny przewodnik, jak to zrobić, w tym wskazówki dotyczące korzystania z serwera proxy lub Sieć Tor.

Bardziej trwałym rozwiązaniem jest jednak skorzystanie z usługi VPN. Mamy listę ulubionych, która waha się od darmowych do kilku dolarów miesięcznie, ale wszystkie one dają Ci możliwość zmiany Twojego publicznego adresu IP na taki, który znajduje się w zupełnie innym wybranym kraju, z niezliczonymi opcjami serwera, które pomogą dostroisz to. Nie będziesz w stanie ustawić konkretnego publicznego adresu IP, ale będziesz mógł zmienić go na coś zupełnie innego, co dla większości jest głównym powodem zmiany ich publicznego adresu IP.