Jak skonfigurować kontrolę rodzicielską na PlayStation 4

Dla rodziców zastanowienie się, jak monitorować dietę dzieci w grach, może być trudnym orzechem do zgryzienia. Twórcy gier wideo i wydawcy od lat uczestniczą w systemie ocen stworzonym przez Entertainment Software Ratings Board, który ma na celu powstrzymanie dzieci przed przemocą i treściami dla dorosłych. Jednak wraz z cyfrowym pobieraniem, PlayStation Vue i innymi strumieniowymi treściami wideo, grą online i treściami generowanymi przez użytkowników, które stają się głównym nurtem PlayStation 4, rodzice mają więcej powodów do zmartwień niż tylko to, czy zawartość gry zawiera krew lub seks.

Wiedząc o tym, PlayStation 4 oferuje szereg funkcji kontroli rodzicielskiej, które mogą pomóc w prowadzeniu dzieci poprzez ustawienie gier, aplikacji i funkcji, z których mogą, a których nie mogą korzystać. Oto kompletny przewodnik dotyczący konfigurowania kontroli rodzicielskiej dla wszystkiego, co Twoje dzieci mogą robić na swoim PS4, od gier i filmów, które mogą oglądać, po to, co mogą robić online.

1. Skonfiguruj konta użytkowników dla każdej osoby korzystającej z PlayStation 4

PlayStation 4 pozwala użytkownikom tworzyć dla siebie określone konta, które śledzą ich gry, pozwalają im dostosowywać wrażenia z PS4 i łączyć się z PlayStation Network, jeśli mają konto PSN. Skonfigurowanie określonych kont dla każdego gracza w gospodarstwie domowym to najlepszy sposób na ustawienie różnych kontroli rodzicielskich dla każdej osoby. Mając określone konta dla każdej osoby, każdy gracz może mieć unikalne limity. Na przykład, jeśli masz dwoje dzieci w różnym wieku, jedno może mieć dostęp do gier z określonymi rodzajami treści, a drugie może grać tylko w gry przeznaczone specjalnie dla małych dzieci. Pozwala to również skonfigurować chronione hasłem konto „dla dorosłych” z mniej ograniczonym kontem użytkownika.

Najłatwiejszym sposobem skonfigurowania konta użytkownika jest skorzystanie z ekranu logowania przy pierwszym uruchomieniu PlayStation 4. Możesz również przejść do tego ekranu, przytrzymując przycisk PlayStation na kontrolerze i wybierając opcję „Przełącz użytkownika” lub „Wyloguj się”. Spowoduje to powrót do ekranu logowania, na którym możesz wybrać opcję „Utwórz użytkownika”, aby dodać nowe konto użytkownika.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać awatar, przeczytać warunki korzystania z usługi PlayStation, ustawić nazwę użytkownika i połączyć się z PlayStation Network, jeśli ten użytkownik ma konto. Proces jest dość prosty, a po jego zakończeniu możesz ustawić określoną kontrolę rodzicielską dla każdej osoby w domu, która korzysta z PS4.

ustawienia logowania, jak skonfigurować kontrolę rodzicielską na PlayStation 4

Jeśli chcesz ustawić hasło na koncie użytkownika, możesz to zrobić, logując się na to konto i przechodząc do menu „Ustawienia”, następnie „Ustawienia logowania”, a następnie „Zarządzanie kodem logowania”. Na tym ekranie możesz utworzyć czterocyfrowe hasło wymagane do zalogowania się na to konto użytkownika.

2. Przejdź do menu „Ustawienia” na ekranie głównym PlayStation 4

menu ustawień, jak skonfigurować kontrolę rodzicielską na PlayStation 4

Menu „Ustawienia” zawiera mnóstwo opcji konfiguracji PS4 i dostosowywania sposobu działania.

kontrola rodzicielska zarządzanie rodziną jak skonfigurować kontrolę rodzicielską na PlayStation 4

Aby ograniczyć, kto może korzystać z PS4, co może z nim zrobić i czy może wydawać pieniądze w sklepie PlayStation Network, wybierz menu „Kontrola rodzicielska / Zarządzanie rodziną”. To czwarta opcja od góry.

zarządzanie rodziną, jak skonfigurować kontrolę rodzicielską na PlayStation 4

W menu kontroli rodzicielskiej opcje blokowania ustawień rodzicielskich PlayStation 4 są podzielone na trzy obszary. Możesz ustawić ograniczenia dla całej konsoli w menu „Ograniczenia systemowe PS4”, utworzyć ustawienia dla wielu użytkowników w rodzinie za pomocą menu „Zarządzanie rodziną” oraz ustawić kontrolę rodzicielską dla określonych kont użytkowników, wybierając je indywidualnie na dole ekran.

3. Ustaw „Ograniczenia systemowe PS4”

Ograniczenia systemu PS4 dotyczące konfigurowania kontroli rodzicielskiej na PlayStation 4

Menu Ograniczenia systemowe PS4 zawiera elementy sterujące wysokiego poziomu, które pozwalają ustawić ograniczenia dla całego systemu. Musisz tego użyć tylko wtedy, gdy potrzebujesz tylko jednego zestawu kontroli rodzicielskiej, zamiast dostosowywania dla każdego użytkownika. Aby uzyskać dostęp do tego menu, musisz wprowadzić czterocyfrowe „hasło ograniczenia”. Domyślny kod to „0000” i możesz użyć menu Ograniczenia systemu, aby ustawić nowy kod, aby nikt inny nie miał dostępu do ustawień ograniczeń. Oto lista opcji ograniczeń systemu:

Ogranicz nowe konta: Możesz uniemożliwić konsoli dodawanie nowych kont i zezwalanie nowym graczom na logowanie się jako goście. Oznacza to, że tylko konta utworzone w systemie przed włączeniem tego ustawienia i niezależnie od ich kontroli rodzicielskiej mogą działać na PS4.

filtr sieciowy, jak skonfigurować kontrolę rodzicielską na PlayStation 4

Filtr sieciowy:  Ta opcja umożliwia dodawanie filtrów zawartości do przeglądarki internetowej PS4, ale wymaga zakupu subskrypcji filtrów w sklepie PlayStation 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zobaczyć, które filtry są dostępne i co robią. Jedna z nich jest specjalnie ukierunkowana na blokowanie przeglądania witryn dla dorosłych w przeglądarce, a druga to subskrypcja zabezpieczeń, która chroni przed złośliwymi witrynami i złośliwym oprogramowaniem.

domyślna kontrola rodzicielska, jak skonfigurować kontrolę rodzicielską na PlayStation 4

Domyślna kontrola rodzicielska:  Jeśli nie chcesz wyłączać możliwości logowania się osób jako goście lub tworzenia nowych kont użytkowników na PS4, możesz użyć ustawienia „Domyślna kontrola rodzicielska”, aby dostosować, kim są nowi właściciele kont i goście. w stanie zrobić. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób ustawienia ogólnej kontroli rodzicielskiej dla każdego, kto tworzy konto od tego momentu. Możesz ustawić „poziom wiekowy” dla gier, płyt Blu-ray i DVD, który ograniczy treści dla dorosłych w obu przypadkach. Możesz także ograniczyć dostęp do PlayStation VR i wbudowanej przeglądarki internetowej PS4 na nowych kontach.

Te ustawienia nie mają jednak wpływu na konta, które już istnieją na PS4, więc nie zatrzymają cię nagle przed graniem w gry lub oglądaniem filmów - tylko nowo utworzone konta lub konta gości będą ograniczone.

Tymczasowo wyłącz ograniczenia PS4:  Ta opcja umożliwia wyłączenie ograniczeń systemowych bez konieczności wykonywania wielu kłopotów. Ten przycisk wyłącza wszystkie ograniczenia, przywracając PS4 do domyślnego, nieograniczonego stanu. Kliknij ponownie ten sam przycisk, aby natychmiast ponownie włączyć wszystkie ustawione ograniczenia w takim stanie, w jakim były.

Zmień kod dostępu do ograniczeń systemowych:  Ostatnia opcja na tym ekranie to „Zmień kod dostępu do ograniczeń systemowych”. Pozwala to ustawić czterocyfrowy kod PIN, którego PS4 będzie wymagał, zanim będzie można wprowadzić jakiekolwiek zmiany w ograniczeniach systemowych i dla wszelkich ograniczeń konta użytkownika, które konfigurujesz indywidualnie. Użyj tego dla dodatkowego bezpieczeństwa, aby powstrzymać każdego, kogo nie chcesz, aby bawić się kontrolą rodzicielską i ustawieniami ograniczeń PS4.

4. „Zarządzanie rodziną”

Menu „Zarządzanie rodziną” umożliwia członkom rodziny dostęp do Twojego konta PlayStation Network, ale z dostępem powiązanym z ich własnymi kontami użytkowników na PlayStation 4. Możesz skorzystać z funkcji Zarządzanie rodziną, aby umożliwić swoim dzieciom granie w gry online używając własnych kont, uzupełnionych o takie rzeczy, jak własne listy znajomych. Otwiera również drzwi do ustawiania i / lub ograniczania funkcji PlayStation Network, z których mogą korzystać podczas gry online, w tym kupowania gier cyfrowych i dostępu do funkcji społecznościowych.

Uwaga: aby zmienić te ustawienia, musisz znać swoją nazwę użytkownika i hasło PlayStation Network, aby się zalogować.

Na ekranie „Zarządzanie rodziną” możesz ustawić konta użytkowników na swoim PS4 jako „członków rodziny”, co daje im dostęp do Twojego konta PSN. Chodzi o to, że wielu członków rodziny korzystających z tego samego PS4 nie będzie subskrybować wielu kont PSN, więc zdefiniowanie członków rodziny pozwala ustawić, którzy użytkownicy mają dostęp do PSN w Twoim systemie.

Na ekranie „Zarządzanie rodziną” można również ustawić wiek każdego użytkownika, określając, którzy użytkownicy reprezentują dzieci, a którzy są dorośli. Na kontach dzieci możesz wtedy ustawić kontrolę rodzicielską online, która ogranicza to, co Twoje dzieci mogą robić w Internecie. Wyznaczenie użytkowników jako kont „rodzica / opiekuna” umożliwia tym kontom również zmianę ograniczeń rodzicielskich i systemowych, pod warunkiem, że mają one skonfigurowane wcześniej hasło ograniczeń systemowych.

5. „Kontrola rodzicielska”

Aby nadać określonemu użytkownikowi unikalny zestaw ograniczeń, możesz ustawić kontrolę rodzicielską dla każdego użytkownika z menu „Kontrola rodzicielska / Zarządzanie rodziną”. Poniżej opcji „Ograniczenia systemu PS4” i „Zarządzanie rodziną” zobaczysz listę wszystkich kont użytkowników na PS4. Wybierz konto, które chcesz ograniczyć, aby uzyskać dostęp do jego indywidualnego ekranu kontroli rodzicielskiej.

Indywidualna kontrola rodzicielska oparta na użytkownikach zapewnia te same opcje, co domyślna kontrola rodzicielska w menu „Ograniczenia systemowe”. Możesz ustawić poziomy wiekowe, aby ograniczyć dostęp do gier i treści wideo dla dorosłych. Możesz także zablokować dostęp do przeglądarki internetowej PlayStation i PlayStation VR.

Jeśli połączyłeś konto użytkownika z kontem PlayStation Network za pomocą menu „Zarządzanie rodziną”, będziesz mieć również opcje ograniczenia niektórych funkcji i treści online:

Komunikowanie się z innymi warstwami: to ustawienie ogólne wyłącza wszystkie rozmowy głosowe lub wiadomości między dzieckiem a innymi graczami online, w tym ich znajomymi z PlayStation Network. Są tylko dwa ustawienia: Komunikacja może być „dozwolona” lub „niedozwolona”.

Przeglądanie treści stworzonych przez innych graczy:  Ten kontroluje, czy dziecko może oglądać filmy, obrazy lub tekst, który inni gracze tworzą i udostępniają w PlayStation Network. To ustawienie obejmuje transmisje Twitch udostępniane w PlayStation Network oraz tekst w profilach użytkowników graczy. Podobnie jak ustawienie komunikacji, może być ustawione na „dozwolone” lub „niedozwolone”.

Filtrowanie wieku dla treści online: w  zależności od wieku ustawionego na koncie użytkownika dziecka to ustawienie ograniczy niektóre funkcje online w grach. Zapobiegnie również wyświetlaniu niektórych gier i innych treści podczas przeszukiwania PlayStation Store, w zależności od ocen treści przedstawionych przez Motion Picture Association of America, Entertainment Software Rating Board lub wytyczne dla rodziców dotyczące telewizji. Filtrowanie wieku można włączyć lub wyłączyć.

Miesięczny limit wydatków:  jeśli chcesz umożliwić dziecku kupowanie gier w PlayStation Store za pośrednictwem swojego konta, możesz ustawić limit wydatków za pomocą tej opcji. Istnieje kilka opcji od 0 do 300 USD, a także nieograniczone ustawienie. Konta z limitem wydatków mają dostęp tylko do pieniędzy już dodanych do Twojego portfela PlayStation Network: nie mogą pobierać pieniędzy z przechowywanych informacji kredytowych. Konto wyznaczone jako „Menedżer rodziny” musi z wyprzedzeniem dodać do portfela pieniądze z karty kredytowej, karty debetowej lub konta PayPal, aby konta te mogły wydawać pieniądze.