Jak rozpocząć tajną rozmowę w Facebook Messenger

jak rozpocząć tajną rozmowę facebook messenger featW 2016 roku Facebook wprowadził funkcję prywatności w aplikacji Messenger o nazwie „Tajne rozmowy”, które są szyfrowanymi konwersacjami typu end-to-end. Pełne szyfrowanie oznacza, że ​​wiadomość może zostać odczytana tylko na urządzeniu odbiorcy i nie może zostać odszyfrowana przez osobę trzecią. Jak możesz wiedzieć lub nie, Facebook Messenger szyfruje Twoje zwykłe czaty, dopóki nie dotrą do serwerów Facebooka, więc jeśli wymaga tego prawo, Facebook może przekazać Twoje wiadomości.

Musisz jednak zadbać o kilka rzeczy, zanim będziesz mógł rozpocząć szyfrowaną rozmowę w programie Facebook Messenger. Najpierw musisz włączyć tę funkcję, a po drugie musisz rozpocząć rozmowę w tajemnicy. Jak tajne są rozmowy? Facebook korzysta z protokołu opracowanego przez Open Whisper Systems, który jest tym samym protokołem, z którego korzystają aplikacje takie jak Signal.

Jest jedno ograniczenie, które pokażemy w tym przewodniku, a jest nim ograniczenie „tylko jedno urządzenie” . Jeśli masz więcej niż jedno urządzenie, powiedzmy iPhone'a i iPada, po włączeniu tajnych rozmów na jednym urządzeniu zostanie ono wyłączone na drugim.

Korzystanie z tajnych rozmów w iOS

Korzystając z Messengera w iOS, musisz rozpoczynać tajne rozmowy oddzielnie od zwykłych rozmów. Przyjrzyjmy się, jak włączyć tę funkcję, rozpoczynać rozmowy i usuwać tajne rozmowy.

Jak włączyć tajne rozmowy

Poprzednie Następne 1 z 3 tajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatora
 1. Otwórz Facebook Messenger.
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe  w lewym górnym rogu.
 3. Przejdź do  Tajnych rozmów  i upewnij się, że funkcja jest włączona.
 4. Stuknij opcję Ja  w lewym górnym rogu, aby wrócić do strony Ja.
 5. Stuknij Gotowe w lewym górnym rogu.

Pamiętaj, że w danym momencie możesz uzyskać dostęp do tajnych rozmów tylko na jednym urządzeniu, więc jeśli zaczniesz korzystać z innego urządzenia i chcesz używać tajnych rozmów, będziesz musiał powtarzać ten krok za każdym razem, gdy zmieniasz urządzenie.

Jak rozpocząć tajną rozmowę

Poprzednie Następne 1 z 5 tajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatora
 1. Otwórz Facebook Messenger lub, jeśli śledzisz ostatni krok, stuknij Gotowe w lewym górnym rogu, aby wyjść ze strony Ja.
 2. Stuknij ikonę ołówka w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij  Sekret  w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz użytkownika, z którym chcesz rozpocząć tajną rozmowę.
 5. Wpisane wiadomości znikną po 10 sekundach. Aby zmienić licznik czasu, dotknij  ikony licznika czasu po prawej stronie obszaru pisania.

Jak usunąć tajne rozmowy

Poprzednie Następne 1 z 4 tajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatora
 1. Stuknij swoje zdjęcie profilowe  w lewym górnym rogu.
 2. Przejdź do  tajnych rozmów .
 3. Stuknij  Usuń tajne rozmowy .
 4. Stuknij  Usuń,  aby potwierdzić swoją decyzję i usunąć historię tajnych rozmów.

Korzystanie z tajnych rozmów w systemie Android

W systemie Android możesz rozpocząć tajną rozmowę z poziomu zwykłej rozmowy, dotykając ikony szczegółów . Przyjrzyjmy się, jak włączać, rozpoczynać i usuwać tajne rozmowy.

Jak włączyć tajne rozmowy

Poprzednie Następne 1 z 4 tajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatora
 1. Otwórz Facebook Messenger.
 2. Stuknij swoje  zdjęcie profilowe  w prawym górnym rogu.
 3. Na stronie Ja przewiń w dół do sekcji Tajne rozmowy  i upewnij się, że jest włączona.
 4. Kliknij  Włącz .

Pamiętaj, że w danym momencie możesz uzyskać dostęp do tajnych rozmów tylko na jednym urządzeniu, więc jeśli zaczniesz korzystać z innego urządzenia i chcesz używać tajnych rozmów, będziesz musiał powtarzać ten krok za każdym razem, gdy zmieniasz urządzenie.

Jak rozpocząć tajną rozmowę

Poprzednie Następne 1 z 4 tajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatorajak rozpocząć tajną rozmowę facebook messenger android 10tajne rozmowy komunikatora
 1. Dotknij dowolnej rozmowy lub dotknij dowolnego kontaktu, aby rozpocząć zwykłą rozmowę.
 2. Stuknij  ikonę szczegółów ( menu szczegółów) w prawym górnym rogu, aby otworzyć menu Szczegóły.
 3. Przewiń w dół do Tajnej rozmowy .
 4. Wpisane wiadomości znikną po 10 sekundach. Aby zmienić licznik czasu, dotknij  ikony licznika czasu po prawej stronie obszaru pisania.

Jak usunąć tajne rozmowy

Poprzednie Następne 1 z 5 tajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatoratajne rozmowy komunikatora
 1. Otwórz Facebook Messenger.
 2. Stuknij swoje  zdjęcie profilowe  w prawym górnym rogu.
 3. Na stronie Ja przewiń w dół do sekcji Tajne rozmowy .
 4. Stuknij  Usuń wszystkie tajne rozmowy .
 5. Stuknij  Usuń,  aby potwierdzić swoją decyzję i usunąć historię tajnych rozmów.